Home » Plantering och Skötsel

Plantering och Skötsel

Buskpionerna behöver tid för att inrotas och de växer lite långsammare under det första året efter plantering. Välj planteringsplatsen med omsorg för att buskenpionen växer under åren mycket och blir en stor buske. Reservera 1,5 m² för en buske och mellanrummet mellan två plantor bör vara ca 1,5 m. Plantera inte allt för nära andra buskar eller träd eftersom deras rötter tävlar om näring och vatten och störar buskpionens växt. Byt jorden om du planterar på ett ställe där det tidigare vuxit pioner. Trädpioner bör planteras på en plats som är väldränerad, pionen tål inte att bli blöt om rötterna. Som växtunderlag rekommenderas sluttningar och upphöjda bäddar. Som har jämn och tät lerjord täckdikningen bör vara väl organiserad. Som växtunderlag passar vanlig humusrik trädgårdsmylla, pH 6,5-7. Om nödvändig du kan berika jorden med kompostmylla, torv, sand eller lera. Se upp med för riklig gödsling vid planteringen, en för stark jord försämras plantans inrotning.

IMG_20150621_115006

Den kinesiska rotäkta buskpionen planteras på det tidigare växtdjupet och då blir rötternas och stjälkarnas skarvning ca. 2-5 cm under jorden. Också de nya skotten som växer från rötterna täcks med jord. Du kan plantera buskpionen från ett halvskuggig till soligt ställe som är vindskyddat. En liten skuggning förbättrar blomfärgerna och förlänger blomningen. Välj planteringsplatsen med omsorg eftersom buskpionen inte tål flyttning. Plantera plantorna så snabbt som möjligt för att inrotningen kan komma igång. Du kan lägga plantorna i blöt för ca en halv timme före planteringen, för att göra plantorna smidigare. Håll plantorna fuktiga och i skugga tills du kan plantera dem. Planteringsgropen skall vara 60 cm djup och bred. Plantera buskpionen i upphöjd bädd, så att rötternas och stjälkarnas skarvning kommer i nivå över gräsmattan.

Notera jordpackningen efter första vintern. Planteringsområdet bör vara tillräckligt stort för att rötterna kan utbredas till sin fulla längd. Samla ihop jorden till en liten stack vart du placerar plantan. Stöd plantan med andra handen och strö mylla på rötterna. IMG_20150615_091632Till sist packar du jorden med vatten och försäkra dig att det inte blir några luftfickor i gropen (plantan inrotas inte och den kan dö). Senare när jorden börjar frysa till, bör du mylla ner plantan ungefär 20 cm med torvmylla. Utöver detta kan du andvända snö, barr, halm, fibertyg… för att skydda plantan. Under senare vintrar rekommenderas skydd när temperaturen sjunker närmare – 30 ºC, detta gäller speciellt unga plantor. Snö är alltid ett bra skydd. Kom ihåg riskerna vid för tätt skyddning och kontrollera sorkarna.

Du kan gödsla buskpionen med benmjöl, välbränd häst- eller kospilling och kompostmyllla. Du kan också använda syntetisk gödsel som har mindre kväve än fosfor och kalium (NPK). För mycket kväve ger mycket stark bladtillväxt på bekostnad av blomningen och försämras plantans vintertålighet och rotväxt. Ge hälften av gödslingen på sommaren efter blomningen, då buskpionen börjar förbereda sig för en ny växtperiod genom att lagra näring i rötterna och genom att producera nya knoppar. En fjärde del av gödslingen ger du som höstgödsling (PK), vilket förbättrar vintertåligheten och den sista fjärdedelen som en fosforhaltig vår gödsling före blomningen. Som följd av en för riklig kvävegödsling under våren växer de stjälkarna för kraftig och tåligheten försämras. Du kan också använda vattengödsling då du gödslar oftare men i mindre mängder. Under första växtperioden är gödslingkravet mindre än under de senare perioderna. Gödsla hellre lite än för mycket. Mörka, blågröna blad är ett tecken på en för riklig kvävegödsling och bleka, gulgröna blad vilka är svaga och får tidigt sin höstfärg, berättar om brist på näring. Bred gödseln utåt stjälkarnas kretsen men se upp för de rötter som växer nära ytan.

Buskpionen blommar i juni. Du kan skydda sprickfärdiga knoppar med till exempel fibertyg under eventuella järnnätternä i juni. Blommorna får den rätta färgnyansen, formen och storleken när det blir äldre. Under första åren kan du avlägsna fröhuset efter blomningen men senare är det inte nödvändigt. Samla alla vissna blad på hösten men kompostera inte dem. Avlägsna omedelbart alla sjuka växtdelar och förstör dem. På detta sätt försäkrar du trädpionens välmående. En gammal trädpion som etablerat sig väl behöver vattning endast under de allra torraste perioderna. Vattna rejält på en gång i stället för att ge lite vatten ofta. Under en torr vår hjälper vattningen blomningen. Du kan skydda rötterna för den brännande vårsolen med till exempel gräsklippet, vilket också främjar mikrobfunktionen i jorden. Man behöver inte beskära buskpionen men de torra partierna kan tas bort på våren före blomningen. Du kan också förnya busken genom att ta bort en enskild gammal stjälke.IMG_20150622_124813

Det är inte så svårt att odla buskpionen som det kanske låter efter att du läst dessa instruktioner. Endast lite vatten och gödsel då och då så belönar trädpionen dig med tiotals underbara blommor följande årtionden. Lycka till och tålamod!