Home » Hussvala träbetongbo

Hussvala träbetongbo

-15% rabatt på begäran av 

två eller flera träbetongbon

 

 

Nu kan du säkerställa sommarens ankomst genom att erbjuda din bevingade vän ett hållbart och tryggt bo av träbetong. Hussvalans population har rasat på några decennier. I många livsmiljöer skulle det finnas nog med insektsnäring för hussvalor, men det råder akut brist på trygga häckningsplatser. Svalorna har svårt att hitta fuktig lera i dränerade fält. Moderna hala väggytor stöder inte hussvalans egna bostrukturer och deras lerbon är ofta utsatta för plundring och skövling. I den modell av svalbo i träbetong som jag utvecklat är ingångshålet förlängt, vilket gör att hussvalans ungar är i säkerhet för borövare som stor hackspett, skata eller ekorre.

 

 

Träbetongboet är monterat på fanerskenor, vilket gör det enkelt att ta ner boet för rengöring. Du kan lätt vända ingångsöppningen mot väggen över vintern, för att förhindra att sparvar eller mesar lägger beslag på boet som sitt vinterbo, och boet hålls rent. Träbetongboet är lätt att rengöra genom boets underhållsöppning i taket.

 

 

Nu har du möjlighet att beställa ett träbetongbo till det förmånliga priset 399 SEK (inkl. moms). Vid beställning av två eller flera träbetongbon 15 % rabatt. Priset blir då 339,15 SEK per bo. I beställningen ingår allt som behövs för att montera boet, från skruvar till fanerskenor – med andra ord, boet är inflyttningsklart.

Avskalat pris: Träbetongbo, ihoplimmat och fastskruvat på en fanerbakgrund, 349 SEK. Levereras utan monteringspaket. Boet fästs med två skruvar eller spikar under takfoten. Vid beställning av två eller flera träbetongbon 15 % rabatt. Priset blir då 296,65 SEK per bo.

Porto för paket till Sverige är 229 SEK. Till detta porto kan paketet innehålla sex träbetongbon.

 

-15% rabatt på begäran av 

två eller flera träbetongbon

 

Beställning: info@puupioni.fi